מחלקת מיסוי

מחלקת המיסים בפירמה מספקת ללקוחותיה ייעוץ מס המושתת על ידע מקצועי רחב שנצבר עם השנים עבור חברות, שותפויות ויחידים. הפירמה מעניקה ללקוחותיה שירות המבוסס על שילוב בין צרכי הלקוח להיכרות מעמיקה עם התקנות והחוקים השונים בישראל ובחו"ל.

מחלקת המיסים במשרדינו
פועלת במגוון נושאים

מיסוי תאגידים

ייעוץ מס שוטף, ליווי ותכנון מס בעסקאות בישראל ובחו"ל. מיסוי בינלאומי: מתן שירותים לתאגידים זרים הפועלים בישראל ולתאגידים ישראליים המעורבים בפעילות בינלאומית.

מיסוי פרטי

יישום החקיקה מתחום המיסוי הרלוונטית עבור הנישום באופן שיביא לחסכון מירבי במס.

ייצוג מול שלטונות המס

ייצוג נישומים, תאגידים ויחידים מול שלטונות המס השונים (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) , לרבות ניהול דיונים עבור הלקוחות השונים.

חוות דעת

מתן חוות דעת ומזכרים מקצועיים בנושאי מס שונים.