מחלקת יעוץ ופרישה מטעם משרד הביטחון

הפירמה עובדת עם מחלקת פרישה במשרד הביטחון ונותנת יעוץ לכלל אנשי הצבא בכללם הקצינים והנגדים אשר יוצאים לפרישה. הייעוץ שניתן לפורשי צה"ל כולל בתוכו מקסום ההטבות המתקבלות ממשרד הביטחון , תחשיב מיסים להמשך עבודתם במגזר האזרחי. הייעוץ מתקבל באמצעות וואצ'ר אשר ניתן ממשרד הביטחון לזכאים לקבל יעוץ זה .