מחלקת ביקרות פנים

הפירמה מספקת שרותי ביקורת פנים המסייעים בבחינת היעילות, טוהר המידות, ניהול הסיכונים, תהליכי קבלת ההחלטות ועוד לארגונים שונים ורשויות שונות. מחלקת הביקורת הפנימית בפירמה צברה ניסיון של שנים רבות במתן מגוון רחב של שירותי בקרה, ביקורת פנימית וניהול סיכונים. אלה מאפשרים לנו להכיר, להבין ולפעול בשיתוף פעולה והבנה עם מנהלי החברה.