מחלקת ביקורת וחשבונאות

מחלקת הביקורת בפירמת רואי החשבון מעניקה שירותי ביקורת וסקירה של דוחות כספיים למגוון גדול של תאגידים, תאגידי כוח אדם , אגודות שותפויות, עמותות , אגודות שיתופיות, חברות פרטיות. הפירמה מספקת את שירותי הביקורת תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הקפדניים ביותר הנדרשים לשם ביקורת דוחות כספיים.

הפירמה משמשת כרואה חשבון מבקר של עשרות תאגידים העוסקים במגוון רחב של תחומים כלכליים תעשייה, היי-טק, בנייה ויזמות, מזון, שירותים פיננסיים ועוד.