הליכי הקפאת הליכים

לפירמה ניסיון בביצוע תפקיד נאמן לחברות להקפאת הליכים וזאת בשיתוף משרדי עורכי הדין. הקפאת הליכים הוא מצב של חדלות פירעון מוגדר לגבי חברה, כמצב שבו אין באפשרותה לשלם את חובותיה לספקים/בנקים/עובדים וכלל הנכסים שלה לא מספיק כדי לכסות חובות אלה , ולכן החברה פונה לבית המשפט לצורך קבלת סיוע חיצוני לצורך ביצוע הסדר חובות וניסיון להמשך פעילות עסקית. לחילופין הקפאת ההליכים מאפשרת לחברה למצוא תוך פרק זמן מוגדר משקיע שירכוש, או יצטרף כשותף ויזרים לחברה כסף, מה שיאפשר לחברה לשקם את עצמה, במסגרת של פשרה ו/או הסדר עם נושיה.

במצב זה מגישה החברה בקשה לקבלת צו להקפאת הליכים כנגדה, שפירושו שבמשך עד 9 חודשים לא יוכלו נושים לפעול כנגד החברה, ומנגד על החברה יהיה מוטל להציג הסדר להבראתה. על ידי כך שהחברה ממשיכה להיות "עסק חי" בתקופת מתן צו הקפאת ההליכים גדלים הסיכויים להבראתה וזאת יותר מכל תכנית הבראה אחרת.

מה בעצם קורה בהינתן צו להקפאת הליכים?

  1. לא ניתן לפתוח בהליך נשייה חדש כלשהו כנגד החברה.
  2. לא ניתן להמשיך בהליך שכבר נפתח.
  3. ביהמ"ש יכול לאשר בקשות נושים למימוש נכסים רק במידה ואין הנכס מובטח, וכן שמימושו לא יפגע בתוכנית השיקום שהציגה החברה.

המטרה היא להגיע להסדר שיכלול פטור מערבויות, סיווג הנושים לקבוצות בהתאם לאופי החוב כלפיהם ואופן חלוקת הכספים והנכסים שיבוצעו אליהם בהתאם למתווה שיאושר על ידי בית המשפט.