אגודות שיתופיות

הפירמה עוסקת במתן שירותי ניהול חשבונות שוטפים לחברות מכל מגזרי הפעילות במשק לרבות בניה, חקלאות, מזון, שירותים, חברות יעוץ, עמותות ועצמאיים. השירות כולל הגשת דוחות חודשיים, תקופתיים ושנתיים וזאת באופן המקצועי והאישי ביותר.